Ökad ledningsförmåga

Öka ledningsförmågan med Segling i Stockholms Skärgård.

Gemensam radarbild, kvalitet i beslut och genomförande, synergi i problemlösning, öppenhet och ömsesidigt förtroende.

Vem vill inte att ledningsarbetet ska ha sådana kännetecken? Vårt träningsprogram utvecklar team/ledningar genom att kombinera mjukt och hårt, teori och verklighet. Kärnan i träningen består av tre intensiva arbetsmöten lunch till lunch, med fokus på respektive team och förväntningar, strategisk- och operativ plattform. Tillsammans skapar vi ett ledningskontrakt.

Programmet har genomförts med ett 20-tal grupper de senaste åren. Delar av programmet förlägger vi gärna till skärgården.

Kostnadsfritt Eventförslag

Skicka Prisinformation